Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

opis lokalu

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Boguchwale działa na mocy Ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego z dnia 22 października 2004 r. (Dz. U. Nr 251, poz. 2507) zmienionej Ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92 poz. 753).

Od 1 sierpnia 2009 r. Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale podlega Sejmikowi Województwa Podkarpackiego i jest wojewódzką samorządową osobą prawną.

Sejmik Województwa Podkarpackiego nadał Ośrodkowi, w drodze uchwały, nowy statut. Jako instytucja zajmująca się doradztwem rolniczym funkcjonujemy już ponad 40 lat.

Przy tworzeniu dotychczasowej struktury organizacyjnej zwrócono uwagę, aby nie utracić wytworzonych wcześniej relacji z partnerami, którzy wywodzą się spośród producentów rolnych, mieszkańców wsi, organizacji producenckich, instytucji i przedsiębiorstw z otoczenia wsi i rolnictwa, jak również administracji państwowej i samorządowej. Celem tak utworzonej struktury było umocnienie Zespołów Doradców w Powiatach, a tym samym zbliżenie doradztwa do rolników.

Wiodącym celem działania PODR jest niesienie pomocy w przekształcaniu tradycyjnej wsi i obszarów wiejskich w nowoczesne organizmy gospodarcze, które sprostają wyzwaniom gospodarki rynkowej. Integracja Polski z Unią Europejską stworzyła tym podmiotom szansę na rozwój oraz unijne dotacje.

Tkaczowa 146
36-040 Boguchwała
Najbliższe miasto: Rzeszów


tel: 17 87 01 500
imprezy w tym lokalu strona lokaluzobacz repertuar kontakt poleć znajomemu zapisz się na newsletter wydrukuj

wstęp do lokalu:
godziny otwarcia:

kategorie:
instytucje kultury i wiedzy
stowarzyszenia, związki
inne

Sprawdź Nas na portalach społecznościowych.